Ide to aj online

Najjednoduchší spôsob zabezpečenia BOZP a OPP

Splňte si svoju zákonnú povinnosť. Pohodlné a za dobrú cenu.

Chcem ponuku contact_support Kontaktujte nás

Pridajte sa k stovkám spoločností, ktoré riešia agendu BOZP lepším spôsobom.

Edjet BOZP
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Čo ponúka Edjet BOZP

Edjet BOZP je pohodlný spôsob, ako zabezpečiť zákonné povinnosti BOZP a OPP.

Odborný audit

Úvodné a opakované audity BOZP a OPP vrátane revízií a odporúčaní najvhodnejšieho riešenia.

Tvorba dokumentácie

Príprava dokumentácie BOZP a OPP v zákonom požadovanom rozsahu a jej aktualizácia v prípade zmien v legislatíve.

Digitálny zväzok

Všetka dokumentácia BOZP vrátane certifikátov o školení je bezpečne uložená v cloude a prístupná odkiaľkoľvek.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

E-learning

Úvodné a pravidelné online školenie zamestnancov.

Bezpečnosť práce (BOZP)
Bezpečnosť práce (BOZP)
Bezpečnosť práce
§ Určené pre Slovensko | Rôzne jazyky

Online školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou. Zahŕňa kurz pre zamestnancov a manažérov.

Ochrana pred požiarmi (OPP)
Ochrana pred požiarmi (OPP)
Ochrana pred požiarmi
§ Určené pre Slovensko | Rôzne jazyky

Online školenie o požiarnej ochrane, ktoré je plne v súlade s platnou legislatívou. Zahŕňa kurz pre zamestnancov a manažérov.

Vodiči motorových vozidiel
Vodiči motorových vozidiel
Školenie vodičov
§ Určené pre Slovensko | Rôzne jazyky

Online školenie vodičov a školenie o vedení vozidla, ktoré je plne v súlade s platnými právnymi predpismi.

Edjet BOZP

Pohodlné a za dobrú cenu

Základný balík pre SZČO, tímy a menšie spoločnosti.

Cena pre celú spoločnosť:

od 240,00 € /rok

Ceny sa môžu líšiť v závislosti od špecifík spoločnosti.

Plány a ceny arrow_right_alt

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Chcem ponuku contact_support Kontaktujte nás

Pridajte sa k stovkám spoločností, ktoré riešia agendu BOZP lepším spôsobom.